วิธีการชำระเงิน

1. ชำระงินผ่าน PayPal

2. ชำระเงินผ่านแม่มณี

- เข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงินผ่าน App

- Scan QR Code ร้าน

- ใส่จำนวนเงินที่ชำระแล้วกดชำระเงิน

3.โอนเงินผ่านธนาคาร